Công văn số: 16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập

Công văn số: 16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập

Công văn số:16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 601