ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ MÃN

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ 8-MN

 

Phú Mãn, ngày 14 tháng 4 năm 2021

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

Stt

Họ và Tên
(ghi như trong TĐV)

Ngày tháng năm sinh

Quê quán
(ghi như trong TĐV)

Ngày tháng năm

Ghi chú

Vào Đảng

Chính thức

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Bùi Thị Thu Thỏa

05/09/1980

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

17/05/2005

17/05/2006

 

 

Bùi Văn Hòa

16/11/1982

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

17/09/2004

17/09/2005

 

 

Nguyễn Thị Kim Phượng

10/11/1984

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

06/03/2009

06/03/2010

 

 

Hoàng Bích Thuận

20/02/1985

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

03/02/2010

03/02/2011

 

 

Bùi Thị Nha

26/06/1984

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

03/02/2010

03/02/2011

 

 

Đinh Thị Thanh Thủy

13/10/1983

Vầy Nưa- Đà Bắc- Hòa Bình

01/11/2013

01/11/2014

 

 

Hoàng Thị Tươi

05/11/1988

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

01/11/2013

01/11/2014

 

 

Bùi Thị Nhung

09/01/1984

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

02/11/2015

02/11/2016

 

 

Nguyễn Thị Hòa

15/6/1982

Cấn Hữu- Quốc Oai- Hà Nội

11/9/2014

11/9/2015

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

20/9/1989

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

01/08/2014

01/08/2015

 

 

Chu Thị Ngoan

24/02/1985

Phú Thịnh- Kim Động- Hưng Yên

01/08/2014

01/08/2015

 

 

Bùi Thị Phương Thúy

16/4/1988

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

05/08/2015

05/08/2016

 

 

Bùi Văn Tuyên

16/9/1980

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

04/04/2016

04/04/2017

 

 

Đinh Thị Lệ Quyên

21/11/1979

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

16/12/2017

16/12/2018

 

 

Hoàng Thị Lâm

07/11/1981

Đông Yên- Quốc Oai- Hà Nội

16/12/2017

16/12/2018

 

 

Bùi Thị Tư Trang

13/09/1990

Phú Mãn- Quốc Oai- Hà Nội

16/12/2017

16/12/2018

 

 

Đào Thị Phượng

1992

Hòa Thạch- Quôc Oai- Hà Nội

17/12/2021