• z2267295358322_9e25cdf12b2004b7ddeb6ccf47cd0b9a_3a7d520b5a
Cho bé yêu

Công văn số: 16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập

Cho bé yêu
Công văn số:16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong ...
Cho bé yêu

Công văn số: 16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập

Cho bé yêu
Công văn số:16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong ...
Cho cha mẹ

Công văn số: 16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập

Cho cha mẹ
Công văn số:16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong ...
Cho bé yêu

Công văn số: 16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN,TH,THCS công lập

Cho bé yêu
Công văn số:16/NV-CCVC của Phòng Nội Vụ về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong ...
Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 601